OBS!

Vi handägger endast frysning och uppsägning via mejl för att båda parter på så vis ska ha ett kvitto på att frysning/uppsägning genomförts korrekt. 

Frysning

Enligt avtalet går det att frysa medlemskapet i minst 1 månad och upp till 3 månader per år. I vissa specialfall kan vi mot intyg frysa något längre perioder. Mejla oss till admin@fit4fightgym.se och ange "Frys medlemskap" som ämne, skriv sedan som meddelande ert fullständiga namn, personnummer, anledning till er frysning och vilken månad ni vill att vi ska frysa.

Uppsägning

För att avsluta sitt medlemskap ska ni mejla oss till admin@fit4fightgym.se. Skriv sedan som meddelande ert fullständiga namn, personnummer och anledningen till er uppsägning. Vi har 2 månaders uppsägningstid och ni kan träna hela den perioden ut. OBS! Spara er kvittens på uppsägningen.