Schema

 

Nedan finner ni preliminärt schema för HT 2018 som börjar fr.o.m. 27 aug. Mindre ändringar & uppdateringar kan göras fram till den 27 aug.

Schema